Arrangementer

Afd. syd pensionist og efterlønsklub


Generalforsamling i Afdeling Syd pensionist og efterlønsklub

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 11

på Hotel Bredehus kirkegade 21, 7182 Bredsten.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg

7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal på skrift, ( mail eller brev ) være bestyrelsen i hænde, mindst en uge før Generalforsamlingen for at kunne behandles.

 

Knud Lang            tlf. 24249048  knudlang@gmail.com

Niels Hansen       tlf. 61661300  n.hansen@hansen.mail.dk

Palle Brodersen  tlf. 22406511  palle-brodersen@live.dk

 

 


    Dansk Formands Forening   Afdeling Syd

           Årsmøde lørdag 24. marts 2018 kl. 10.oo 

I Det Borgerlige Skydeselskabs lokaler  Munkedam 2    6000    Kolding.

Velkomst v/ afdelings formanden. Kaffe / te rundstykker m.m. Formand for Danmarkssamfundet Kjeld Bøjlesen orienterer om hvad det står for,  om den nye fane som afdelingen har søgt om, og umiddelbart herefter skal indvies / overdrages i et andet lokale.

Indvielse af fane ved Formand Kjeld Bøjlesen Danmarkssamfundet, Landsformand Kim Bøje DFF. Afdelingsformand Otto Pedersen DFF.

Dagsorden:                                                                                                         

1,  Valg af dirigent. _________________________________________

2,   Valg af stemmeudvalg   ( Revisorerne )_____________­­­­­­­_________

3,   Formandsberetning, status, planer 2018, +  godkendelse.________

4,   Beretning og status fra hovedforening v/  Kim Bøje

5,   Aflæggelse af Regnskab v/ kassereren + godkendelse.__________

6,    Valg til bestyrelse, På valg er:

     Næstformand Palle Brodersen ______________________________

     Bestyrelsesmedlem Hans Ole Pedersen  ______________________

     Suppleant 1. Peter Marius Jørgensen ________________________

     Suppleant 2. ____________________________________________

7,  Indkomne forslag:  Evt. Forslag til formanden, senest 10 – 03 - 2018

8,  Eventuelt _______________________________________________

9,  Uddeling af diplomer og gaver til jubilarer. ___________________

10, Efter årsmødet er afdelingen vært ved et let traktement. 


Nyheder

Fra 1. juli bliver det lovpligtigt at anmelde arbejdsulykker digitalt på Arbejdstilsynets hjemmeside
Læs mere...

Nyhedsservice

 

* Obligatorisk felt