Akademikernes A-Kasse

 

Om Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse betragter det som deres fornemmeste opgave at hjælpe medlemmerne stærkt videre. Udover at give økonomisk tryghed er a-kassen en afgørende sparringspartner i overgangene i studielivet og arbejdslivet - når man skal lande sit første job som nyuddannet, er mellem jobs eller overvejer at blive selvstændig. A-kassen har det som et erklæret mål at udvikle tilbud og rådgivning, så medlemmerne er rustet til fremtidens arbejdsmarked, hvor mange kommer til at skifte job meget oftere, end man tidligere har gjort.


AKA er den billigste arbejdsløshedsforsikring for dig. Til en billig pris giver vi dig, en række unikke og målrettede tilbud af høj kvalitet.

http://www.akademikernes.dk/

 

AKADEMIKERNES A-Kasse forsikrer dig økonomisk

Du kan optages i AKA som lønmodtager, nyuddannet eller som selvstændig. Som medlem af AKA forsikrer du dig økonomisk, hvis du bliver ledig. Som ledigt medlem får du også ret til at deltage i en lang række tilbud, der kan hjælpe med at skaffe dig hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Hvem optager AKADEMIKERNES A_Kasse?

Akademikernes er fagligt afgrænset og optager primært akademikere, ingeniører, maskinmestre, medlemmer af Dansk Formands Forening, medlemmer af FLIK og andre med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 

Hvad skal du gøre, hvis du bliver ledig?

Hvis du bliver ledig og gerne vil have dagpenge, er der en række ting, du skal huske at gøre:

 

Tilmeld dig som ledig

Du skal tilmelde dig som ledig senest den 1. ledighedsdag. Det kan du gøre via jobnet.dk eller ved personligt fremmøde på dit kommunale jobcenter. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, du melder dig ledig. Kort tid efter du har meldt dig ledig, får du et informationsbrev fra din kontaktperson i AKA, om hvad du skal gøre.

 

Opret CV på jobnet.dk og jobgenvejen.dk.

For at kunne få dagpenge skal du hurtigst muligt efter, at du har meldt dig ledig, oprette dit CV på jobnet.dk. Det er også en god idé at lægge dit CV i AKA's egen Jobgenvejen.dk.
Du skal hver 7. dag bekræfte din jobsøgning på jobnet.dk.


Din kontakt med AKADEMIKERNES A-Kasse

Inden for de første 4 uger efter, du er tilmeldt som ledig på jobcenteret, bliver du indkaldt til et CV- og vejledningsmøde i AKA's konsulenthus Komplement. Hver tredje måned bliver du også indkaldt til et rådighedsmøde hos Komplement.


Søg om dagpenge hos AKADEMIKERNES A-Kasse

Du skal sende en ledighedserklæring til AKA for at kunne få dagpenge. Sammen med ledighedserklæringen skal vi have en række oplysninger fra dig. Du skal indtaste et dagpengekort den næstsidste søndag i måneden. Det gør du på AKA's selvbetjeningssystem.


Læs mere på https://www.akademikernes.dk/guide-til-nyledige.


Husk også at læse om dagpengereglerne, - dvs. dine muligheder, rettigheder og pligter, når du får dagpenge. Det er især vigtigt, at du kender reglen om, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan også læse mere i pjecen Ledig.


Efterlønsordningen

Du kan vælge at betale til efterlønsordningen. At betale til efterlønsordningen betyder, at du får mulighed for at forlade arbejdsmarkedet omkring 60-års-alderen og få efterløn i op til 5 år. Betaler du til efterlønsordningen, får du også mulighed for at optjene en skattefri præmie. Læs mere om efterlønsordningen

https://aka.dk/din-situation/efterlon/

 


 

Se mere kik her

Nyheder

Lej et sommerhus.


KLIK HER